Değerlerinizin güvencesi

Siz ve değerleriniz için
en uygun teklifleri Hemen alabilirsiniz.

  Her zaman yanınızdayız.

Siz ve değerleriniz için
en uygun teklifleri Hemen alabilirsiniz.
Günaydın Sigorta Değerlerinizin Güvencesi

Kasko

Aracınızın uğrayabileceği hasarları güvence altına alın!

Trafik Sigortası

Bir kaza anında diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları teminat altına alın

İşyeri Sigortası

İş yeriniz hem sizin hem de çalışanlarınızın geleceğidir!

Seyahat Sigortası

Seyahat sigortanızı yola çıkmadan yaptırın güvenceniz sigortanız olsun.

Konut Sigortası

Konut sigortası, aklınıza gelebilecek her türlü riske karşı sizi güvence altına alır.

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası'nın sunduğu farklı plan ve avantajlarla sağlıklı günler diliyoruz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sağlık sorunlarınızda yanınızda ek güvence mi istiyorsunuz.

Dask

Doğal afetler karşısında evinizi, işyerinizi güvence altına alıyoruz.

Bireysel Emeklilik Sigortası

Bireysel emeklilik sigortası ile hayatınızın ikinci baharını yaşayın.

ÜRÜNLERİMİZ

Bizim Konut Sigortaları

İster kiracı olun, ister ev sahibi evinizin ya da eşyanızın uğrayabileceği zararlara karşı önleminizi bugünden alın. Bizim Konut Sigortaları ile yaşam alanınızı güvence altına alalım...

Klasik Yangın Sigortası Teminatları

Evinizin ve eşyanızın uğrayabileceği yangın, yıldırım, infilak, sel ve su baskını, dahili su, duman, fırtına, dolu ve yer kayması, hava ve kara taşıtları çarpması, hırsızlık, kar ağırlığı, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör rizikolarından doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz, deprem yanardağ püskürmesi rizikolarından doğacak zararlar teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

• Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu

• Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu

• Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu

• Aile mesuliyeti

 

Diğer Teminatlar

• Kira kaybı • Geçici ikametgah masrafları

• Enkaz kaldırma masrafları

• Yakıt sızması

• Kazaen kırılma

• Riziko adresi dışında bulunan eşyaların uğrayacağı zararlar

• Ferdi kaza

• Elektrik hasarları ve elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması

• Tamirci ve temizlikçilerin vereceği zararlar

• Ortak kısımlardaki eşyaların zarar görmesi

• %10 limitle eksik sigortadan koruma

• Yeni değer klozu

• Misafir eşyalarının uğrayacağı zararlar

• Hukuksal koruma, hasarsızlık koruma, hasarsızlık indirimi

• Elektronik cihaz hasarları • Makine kırılması hasarları

• Banka kasalarındaki hırsızlık

• Bina üzerindeki sabit kıymetlerin hırsızlığı

• Kişisel gasp-hırsızlık

• Hırsızlık ve gasp sonrası çıkarılacak belgelerin masrafları

• İzolasyon hasarları

• Kazı sonucu yer kayması

• Akvaryumdan su sızması

• Bahçe mobilyaları hırsızlığı

• Hastahanede hırsızlık

• Çevre düzenlemesi

• Garajdaki araçlar

Eğitim Paket Sigortası

Öğrenciler bizim geleceğimizdir! Eğitim Paket Sigortası ile eğitimi aksatacak tüm risklere karşı onlara güvenli bir ortam sağlayın...

Klasik Yangın Sigortası Teminatları

Eğitim Paket Sigortaları ile bina, emtia, demirbaş, makine için yangın, yıldırım, infilak, sel ve su baskını, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, tesis çevresinde yapılacak kazılar sonucu yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz deprem ve yanardağ püskürmesi, kasa ve yazar kasalarınızın muhteviyatları için yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek kayıplar teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

• Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu

• Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu

• Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu

• 3. şahıs sorumluluk

• Mesleki sorumluluk

• İşveren sorumluluk

 

Diğer Teminatlar

• Kiracının kira kaybı

• Alternatif işyeri masrafları

• Geçici adres teminatı

• İş durması

• Enkaz kaldırılması

• Hırsızlık

• Cam ve tabela kırılması, cam ihtiva eden dolapların herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar

• Elektronik cihaz

• Makine kırılması

• Elektrik hasarları

• Yakıt sızması

• Tamirci, temizlikçi, tedarikçi, sağlık personeli gibi üçüncü şahısların verebileceği zararlar

• İşletmenizde gerçekleştirebileceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar

• Gıda zehirlenmeleri

• Ferdi kaza (örenci, öğretmen, idari personel ve tüm ziyaretçiler için)

• Hukuksal koruma

• Öğrencilerin bina ve eşyalara verebileceği zararlar

• Çevre düzenlemeleri ve peyzaj

• Emniyeti suistimal

• Taşınan para

• Kasa hırsızlık

• Binaya ait hırsızlık

• Yazar kasa hırsızlık

• Arızi inşaat

• Otomatik ikame

• Manevi tazminat talepleri

• Asistans hizmetleri

Kasko Sigortası

Yarı yolda kalmamak için Kasko Sigortası yaptırın; aracınızın uğrayabileceği hasarları güvence altına alın!

Kasko Sigortası, karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır.

Kasko Sigortası; hasar, araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir. Ayrıca istenirse araç yardım hizmetleri de (asistans) teminata dahil edilebilmektedir.

• Çarpma, çarpılma, çarpışma

• Yanma

• Çalınma, çalınmaya teşebbüs

• Sel ve su baskını

• Deprem ve yanardağ püskürmesi

• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör

• Enflasyon (Üretici Fiyat Endeksi'ne göre)

• Otomatik değer artışı (ödenen hasar sonrası araç değerinin primsiz olarak hasar öncesi meblağa yükseltilmesi)

• İhtiyari mali sorumluluk (aracın işletenine yöneltilebilecek sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitleri üzerinde olan kısmının - bedeni ve maddi olmak üzere - temin edilmesi)

• Ferdi Kaza Sigortası (Bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcu, sürücü ve sürücü yardımcılarının isim belirtilmeden yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarının karşılanması)

Oto Kasko Sigortası'nın teminat kapsamı, istenildiği taktirde aşağıdaki ek teminatlarla genişletilebilmektedir.

• Sigara yanığı

• Yetkili olmayan kişilerce çekilme

• Asistans hizmetleri

• Kıymet kazanma (poliçe teminatına giren herhangi bir hasar sonucunda ödenecek tazminat tutarından eskime düşülmemesi)

• Sıfır kilometre hususi araçlara, araç alındığında sigortalanması şartıyla, aracın çalınması ya da tam ziya olması halinde anahtar teslim değerinin ödenmesi

• Aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masraflarının karşılanması

• Araçta bulunan çanta, gözlük vb kişisel eşyanın poliçe üzerinde belirtilen rakam dahilinde temin edilmesi

 

Hukuksal Koruma Teminatı

Araç sahibi veya sürücü sıfatı ile size veya aracınıza yüklenebilecek sorumluluklarda hukuksal çıkarınızı koruyabilir, uyuşmazlıkları önleyebilmek için açacağınız davanın masraflarını karşılayabiliriniz.

Hasarsızlık koruma teminatına sahip poliçelerde, poliçe süresi içinde oluşabilecek tek bir hasarda, hasarın tazmininden sonra yenileme döneminde hasarsızlık indirimi, geçmiş dönem ile aynı oranda devam edecektir.

Hasarsızlık indirimi uygulamamız, ses-görüntü ve iletişim cihazları ile deprem primleri hariç olmak kaydıyla, kasko net primi üzerinden ve birinci yenileme döneminden başlamak üzere, dört ardışık kademede yapılmaktadır. Tek cam ve tek radyo-teyp hasarlarında, hasarsızlık indirimi anlaşmalı cam ve radyo-teyp servislerimizin kullanılması halinde, hasarsızlık indirimi devam etmektedir. Anlaşmalı servis kullanılmaz, ancak başka hasar da olmaz ise; poliçe, üzerinde yazılı indirim oranı ile yenilenmektedir.

Kasko poliçelerimizin fiyatlandırılmasında, hususi kullanımlı araçlar için bayan-erkek sürücü ayrımı yapılmakta, ayrıca erkek sürücüler için yaş aralıklarına göre indirimler uygulanmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası

Trafik Sigortası ile olası bir kaza anında diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. Trafik Sigortanız herhangi bir kaza durumunda hukuki sorumluluğunuz ve zorunlu sigorta limitlerine kadar zararları karşılar.

Tüm Türkiye'de Geçerli
Zorunlu Sigorta
Karşı Tarafa Verilen Zararlar Karşılanır
Kusur Oranında Zarar Karşılanır

Kaza anında kendi arabanızı ve zararlarınızı karşılamak üzere aracınıza Kasko yaptırmanızı öneririz.

Önemli Notlar

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan yerleşim yerlerini deprem durumlarına karşı güvence altına almaya yönelik bir sigortadır.

Hangi binalar ve bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yapılması gerekir?

  • 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Bu sigorta ile hangi durumlar teminat altına alınmıştır?

Konut Mini Onarım ile evinizdeki küçük onarımları ücretsiz yaptırabilirsiniz.

  • Depremin, yangın, infilak ve yer kayması da olmak üzere, sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararlar;
  • Merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelen hasarlar sigorta bedeline kadar olmak üzere Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınır.

SEKTÖREL HABERLER

"Alkollüyken Kasko Ödemez" Devri Bitti

Yargıtay, çok tartışılacak bir karara imza atarak, sürücünün alkollü olmasını sigorta bedelinin ödenmemesi için tek başına yeterli saymadı. Emsal oluşturacak karara göre, sigorta şirketleri sürücü alkollü olsa da oluşan hasarı ‘kusuru olmaması halinde’ ödemek zorunda kalacak.

Yargıtay’dan kasko şirketlerine kötü haber geldi. Yargıtay 17’nci Hukuk Dairesi, sigorta şirketinin ‘sürücü alkollü’ diye karşılamadığı, 10 bin liralık onarım bedelinin ödenmesine vize verdi. N.B adli kadın sürücü, dört yıl önce Mardin Nusaybin’de kaskolu aracıyla tek taraflı trafik kazası yaptı. Hasarlı araç 922 kilometre uzaklıkta Çorum’daki servise çekiciyle taşınıp onarıldı. Sigorta şirketi, “sürücü alkollü” diyerek hasarı ödemedi. N.B, onarım ve çekici masraflarının karşılanması için 16 bin 400 liralık maddi tazminat davası açtı.

Davalı temyize gitti

Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı sigorta şirketinin avukatının ‘Sürücü alkollü, hasar teminat dışında’ itirazına rağmen bilirkişi raporu ışığında hasarın ödenmesine karar verdi. Mahkeme, 2 Kasım 2011’de faturalandırılan 10 bin 34 liralık onarım ve bin 400 liralık çekici masrafının toplamı 11 bin 434 liranın davacı sürücüye ödenmesine hükmetti. Davalı sigorta şirketi ise kararı temyiz etti. İki taraflı şikayetleri inceleyen Yargıtay 17’nci Hukuk Dairesi, 10 bin 34 liralık tamir masrafının ödenmesini usul ve yasaya uygun bulup onadı.

Kanıtlanması gerekir

Avukat Alper Sarıca, Yargıtay’ın sürücünün alkollü olmasını sigorta bedelinin ödenmemesi için tek başına yeterli saymadığını belirterek, “Kara taşıtları kasko sigortası genel şartlarına göre rizikonun teminat dışı kalabilmesi için sürücünün sadece alkollü olması yeterli değildir. Kazanın münhasıran alkolün etkisi ile oluştuğunun sigortacı tarafından kanıtlanması gereklidir” dedi. Bir kişinin sırf ‘alkollü’ diye sigorta şirketinin ‘Ben hasarı ödemem’ diyemeyeceğini ifade eden Sarıca şunları söyledi:

Kazada alkol etkisi yok

“Yargıtay, bu kararda sürücünün alkollü olmasını kazada etkisi olmadığı sonucuna vararak, tazminat talebini kabul etmiştir. Sürücüsü 200 profil alkollü olsun, yolunda giderken, karsı şeritten bir araba gelip üzerine düşerse, kasko şirketi ‘alkollüsün ödemem’ diyemez. Yargıtay’ın uygulamaları bu yönde. Yargıtay, kazaya münhasıran alkolün yol açıp açmadığına, yol, hava şartlarına, kusur oranına bakıyor. Ama biz Türk insaniyiz. Sigorta şirketleri ‘alkollü’ diye hasarı ödemiyor, 100 kişiden 5’i dava açıyor.”

Alkol varsa sigorta kesinlikle ödenmez

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Erhan Tuncay, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Alkollü araç kullanılırken yapılan kazalarda kasko kesinlikle ödemez. Zaten bu durum kanunda da var. 30 ya da 50 profil diye bir sinir da olmadığına göre, alkollü aracın kazasını kaskonun hiç bir şekilde ödemeyeceği sonucu ortaya çıkıyor. Mahkemenin bu kararı neye göre verdiğine bakmak lazım. Türkiye, alkollü araç kullanmanın yasak olduğu bir ülke. Başlangıç noktası olarak bunu alırsak, ödenmeyeceğini görebiliriz.”

922 km çekici ücreti kaskoya ödetilmedi

Yargıtay, Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bin 400 liralık çekici masrafının sürücüye ödenme kararını ise bozdu. 922 kilometre çekici ücretinin kaskoya ödetilemeyeceği kararını veren Yargıtay, aracın kaza yerine en yakin servise çektirilmesi gerekirken, Nusaybin’den Çorum’a getirilerek, zararın ağırlaştırıldığını belirtti. Mahkemenin ayni bilirkişiden ek rapor alarak, “olağan” ve “makul” bir çekici ücreti belirlenmesi istendi. Yerel Mahkeme bozmaya uyarsa, “makul-olağan” yeni bir çekici ücreti belirleyecek. Ancak, mahkeme ilk kararda direnirse son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyleyecek.

Kasko Sigortası Teklif Formu

İletişim bilgileri:

Aracınızın :

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

Trafik Sigortası Teklif Formu

İletişim bilgileri:

Aracınızın :

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

Sağlık Sigortası Teklif formu

İletişim bilgileri:

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

Dask Sigortası Teklif Formu

İletişim bilgileri:

Your insurance quote has been sent successfully. Close this notice.

İletişim Bilgileri


Cihangir Mah. İGS Yanyol Üzeri Gürel Apt. No:195 Kat:5 D:12
Avcılar / Istanbul / TURKIYE
Tel : +90 212 591 81 41 (pbx)
Faks : +90 212 590 22 23
sigorta@gunaydinsigorta.com.trWhatsApp Müşteri Hizmetleri


   0506 8642107